Centrala KOWR - Przedłużenie usługi subskrypcji i wsparcia technicznego na poziomie standard dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy Oracle (46/2017) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Przedłużenie usługi subskrypcji i wsparcia technicznego na poziomie standard dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy Oracle (46/2017)

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 09.01.2018 r. do godz. 12.00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane 29.11.2017 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 29.11.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz ofertowy - opublikowano 29.11.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz ofertowy - opublikowano 29.11.2017 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ: Formularz cenowy - opublikowano 29.11.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ: Formularz cenowy - opublikowano 29.11.2017 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ: JEDZ - opublikowano 29.11.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ: JEDZ - opublikowano 29.11.2017 r. (.doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ: Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - opublikowano 29.11.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ: Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - opublikowano 29.11.2017 r. (.doc)

Załącznik nr 5 do SIWZ: Oświadczenie Wykonawcy - opublikowano 29.11.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ: Oświadczenie Wykonawcy - opublikowano 29.11.2017 r. (.doc)

Załącznik nr 6 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy wraz z załącznikami - opublikowano 29.11.2017 r. (.pdf)

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Wyjaśnienie treści SIWZ - opublikowano 22.12.2017 r. (.pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 10.01.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Ewa Kamińska
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2017-11-29
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-01-10 12:28:59
Data i godzina publikacji:
2017-11-29 14:31:30