Centrala KOWR - Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Nr 27/2017) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Nr 27/2017)

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 01.12.2017 r. do godz. 09.00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o zamówieniu – opublikowano 15.11.2017 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

 

SIWZ – opublikowano 15.11.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ – opublikowano 15.11.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ – opublikowano 15.11.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ – opublikowano 15.11.2017 r. (.xls)

Załącznik nr 2 do SIWZ – opublikowano 15.11.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ – opublikowano 15.11.2017 r. (.docx)

Załącznik nr 3 do SIWZ – opublikowano 15.11.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ – opublikowano 15.11.2017 r. (.doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ – opublikowano 15.11.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ – opublikowano 15.11.2017 r. (.docx)

Załącznik nr 5 do SIWZ – opublikowano 15.11.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 do IPU – opublikowano 15.11.2017 r. (.pdf)

 

Zmiana treści SIWZ – opublikowano 22.11.2017 r. (.pdf)

Zmieniony Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ – opublikowano 23.11.2017 r. (.pdf)

Zmieniony Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ – opublikowano 23.11.2017 r. (.doc)

 

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ – opublikowano 24.11.2017 r. (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert – opublikowano 01.12.2017 r. (.pdf)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – opublikowano 18.12.2017 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Krzysztof Zbrzeźny
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2017-11-15
Data i godzina ostatniej zmiany:
2017-12-18 14:14:50
Data i godzina publikacji:
2017-11-15 14:18:49