Centrala KOWR - Udzielenie licencji (subskrypcja) i świadczenie usług wsparcia technicznego na poziomie standard dla użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy VMware Inc. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Udzielenie licencji (subskrypcja) i świadczenie usług wsparcia technicznego na poziomie standard dla użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy VMware Inc.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 03.01.2018 r. do godz. 10.00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 14.12.2017 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 14.12.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 14.12.2017 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - opublikowano 14.12.2017 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 14.12.2017 r. (.doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - opublikowano 14.12.2017 r. (.doc)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 14.12.2017 r. (.pdf)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowano 21.12.2017 r. (.pdf)

 

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opublikowano 21.12.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (zmieniony) - opublikowano 21.12.2017 r. (.doc)

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 04.01.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Krzysztof Zbrzeźny
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2017-12-14
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-01-04 12:02:44
Data i godzina publikacji:
2017-12-14 14:20:17