KOWR OT Olsztyn - Dostawa oleju opałowego do czterech kotłowni należących do KOWR OT Olsztyn w 2018 roku - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Dostawa oleju opałowego do czterech kotłowni należących do KOWR OT Olsztyn w 2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa oleju opałowego do czterech kotłowni należących do KOWR OT Olsztyn w 2018 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Załączniki nr 1-3 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Projekt umowy

Protokół z otwarcia ofert w dniu 15.12.2017 r.

Protokół

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I zamówienia

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II zamówienia

Zawiadomienie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 15.01.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2017-12-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-01-15 11:11:39
Data i godzina publikacji:
2017-12-07 14:50:40