KOWR OT Olsztyn - Kompleksowa usługa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej do budynku przy ul. Głowackiego 6 w Olsztynie, wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Kompleksowa usługa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej do budynku przy ul. Głowackiego 6 w Olsztynie, wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Kompleksowa usługa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej do budynku przy ul. Głowackiego 6 w Olsztynie, wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 30.11.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie

SIWZ

SIWZ

Załączniki Nr 1-3 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Modyfikacja SIWZ z dn. 30.11.2017 r.

Modyfikacja

Protokół z otwarcia ofert w dniu 08.12.2017 r.

Protokół

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.12.2017 r.

Zawiadomienie


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2017-11-22
Data i godzina ostatniej zmiany:
2017-12-20 15:04:39
Data i godzina publikacji:
2017-11-22 11:10:29