KOWR OT Olsztyn - Kompleksowa usługa sprzątania 13 budynków/lokali biurowych użytkowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2018 roku - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Kompleksowa usługa sprzątania 13 budynków/lokali biurowych użytkowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w celu publikacji w dniu 09.11.2017 r.

Kompleksowa usługa sprzątania 13 budynków/lokali biurowych użytkowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2018 roku

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.11.2017 r.

Kompleksowa usługa sprzątania 13 budynków/lokali biurowych użytkowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2018 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ

Załączniki Nr 1,2,4-7 w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Projekt umowy

Modyfikacja SIWZ z dnia 16.11.2017 r.

Modyfikacja z dnia 16.11.2017 r.

SIWZ po modyfikacji z dn. 16.11.2017 r.

Załączniki Nr 1,2,4-7 w wersji edytowalnej po zmianach z dn. 16.11.2017 r.

Ogłoszenieo zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w celu publikacji w dniu 16.11.2017 r. 

Ogłoszenieo zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.11.2017 r. 

Protokół z otwarcia ofert w dniu 20.12.2017 r.

Protokół

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 15.01.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w DUUE w dniu 15.01.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w DUUE w dniu 17.01.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2017-11-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-01-17 09:10:37
Data i godzina publikacji:
2017-11-09 14:45:04