KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.1.2018 usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynku biurowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego we Wrocławiu i jego otoczeniu – zlokalizowanym w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 199 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.1.2018 usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynku biurowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego we Wrocławiu i jego otoczeniu – zlokalizowanym w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 199

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do 15.01.2018 do godz. 10:00 Otwarcie ofert 15.01.2018 o godz. 10:30

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik

Załącznik nr 1a do umowy - opis przedmiotu zamówienia - załącznik

Załączniki nr 1-8 do SIWZ - załącznik

Załącznik nr 9 - projekt umowy - sprzątanie - załącznik

 

odpowiedź na pytanie z dnia 09.01.2018 r. - załącznik

odpowiedzi na pytania z dnia 12.01.2018 r. - załącznik

 

informacja z otwarcia ofert z dn. 15.01.2018- załącznik

 

Powiadomienie o wyniku postępowania z dn.18.01.2018r. - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2018-01-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-01-18 15:58:06
Data i godzina publikacji:
2018-01-05 15:52:36