KOWR OT Opole - Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako: nr 478/80 z ark. mapy 7 o powierzchni 1,0334 ha. położonych na terenie: ul. Gagarina, obręb, gmina Szeroka, powiat Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie. Postępowanie nr: OP.WOP.ZP.9.2017.U. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Opole - Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako: nr 478/80 z ark. mapy 7 o powierzchni 1,0334 ha. położonych na terenie: ul. Gagarina, obręb, gmina Szeroka, powiat Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie. Postępowanie nr: OP.WOP.ZP.9.2017.U. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138g ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

składanie ofert, do dnia 03.01.2018 r g.09:45

otwarcie ofert: 03.01.2018 g.10:00


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Bialik
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Bialik
Data wprowadzenia infromacji:
2017-12-27
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-01-11 15:46:29
Data i godzina publikacji:
2017-12-27 12:56:52