KOWR OT Olsztyn - Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie przy ul. Głowackiego 6, konwój wartości pieniężnych oraz konserwacja i serwis systemu telewizji przemysłowej CCTV oraz instalacji alarmowej - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie przy ul. Głowackiego 6, konwój wartości pieniężnych oraz konserwacja i serwis systemu telewizji przemysłowej CCTV oraz instalacji alarmowej

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie przy ul. Głowackiego 6, konwój wartości pieniężnych oraz konserwacja i serwis systemu telewizji przemysłowej CCTV oraz instalacji alarmowej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE w dniu 30.11.2017 r.

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie przy ul. Głowackiego 6, konwój wartości pieniężnych oraz konserwacja i serwis systemu telewizji przemysłowej CCTV oraz instalacji alarmowej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w DUUE w dniu 01.12.2017 r.

IDW

IDW

Załączniki Nr 1-4,6 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy

Protokół z otwarcia ofert w dniu 08.12.2017 r.

Protokół

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o dokonaniu poprawki omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 11.12.2017 r.

Informacja

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przesłane do publikacji w DUUE w dniu 09.01.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w DUUE w dniu 11.01.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2017-11-30
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-01-11 12:41:20
Data i godzina publikacji:
2017-11-30 13:04:53