KOWR OT Opole - Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 282/1, 281/1, 276/1, 270/3, 267/6 z ark. mapy 5 o powierzchni 4,1391 ha. położonych na terenie miasta Opole ul. Michała Korneckiego, obręb Zakrzów, gmina M. Opole, powiat M. Opole, woj. opolskie. Postępowanie nr: PU-710/2017 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Opole - Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 282/1, 281/1, 276/1, 270/3, 267/6 z ark. mapy 5 o powierzchni 4,1391 ha. położonych na terenie miasta Opole ul. Michała Korneckiego, obręb Zakrzów, gmina M. Opole, powiat M. Opole, woj. opolskie. Postępowanie nr: PU-710/2017

składanie ofert: 11.12.2017r g:09:45 otwarcie ofert: 11.12.2017r g:10:00

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 4 pkt 8  USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Bialik
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Bialik
Data wprowadzenia infromacji:
2017-12-04
Data i godzina ostatniej zmiany:
2017-12-21 13:40:16
Data i godzina publikacji:
2017-12-04 12:21:03